Svar


[ Svar ] Knuter ] Beaufort ]

 

Home
Up

Fra venstre til høyre:

Fyrene med rød/grønn farge er sektorfyr! Forkortelsene brukes i alle sjøkartene.

  • Iso 6s - dvs. like lenge av og på, perioden varer 6 sekunder
  • Fl 6s - 1 blink på 6 s
  • Oc (3) 8s - 3 formørkelser på 8 s
  • Oc 6s - én formørkelse på 6 s
  • Oc (2) 8s - to formørkelser på 8 s
 

 


Please send corrections and suggestions to: